Wat is BIN

HET BUURTINFORMATIE NETWERK

Veiligheid en zich veilig voelen worden beschouwd als één van de maatschappelijke topkwaliteiten.

Het BIN KIJKUIT nodigt U uit om mee te werken aan het creëren van een positieve leefomgeving.   Een goed contact met de mensen uit uw buurt in samenwerking met de politie en overheid is een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt.

WAT KOST HET ?

De werking wordt gerealiseerd met de steun van alle partners.  De overheid draagt bij om de nodige infrastructuur en service te voorzien, de politiediensten organiseren zich om efficiënt de berichtgeving te beheren.  De meewerkende burgers  engageren zich om de berichten op een snelle en doeltreffende wijze te verspreiden.  Als wij dit kunnen organiseren via BE-ALERT,een alarmeringstool (gebruikt door de federale overheid) waarbij iedereen gelijktijdig het volledige bericht ontvangt, dan wordt aan ieder de kleine inspanning gevraagd onder de vorm van een kostenvergoeding voor de telefonische gesprekskosten (een deel van deze kosten worden momenteel betaald door het gemeentebestuur).

Hier vindt u de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de werking, doelstelling, structuur, verantwoordelijkheid, ondersteuning, toezicht, ... van een Buurtinformatie Netwerk.
Versie 2019 van Pieter De Crem, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

WAT MOET IK DOEN BIJ ONRAAD

 • Bel direct :
  • 03 620 29 29 (Politiezone Grens)
  • of 101 (Centraal noodnummer)
  • of 112 (Europees noodnummer)
 • Wat moet ik zeggen?
  • Ik meld ... (verdacht persoon / inbraak / diefstal / enz.),
  • in de ... (straat + nummer)
  • Ik ben lid van BIN KijkUit te Kalmthout

  Meer hoef je niet te zeggen, hou het gesprek zo kort mogelijk. De politie zal het nodige doen en desgevallend de BIN opstarten, d.w.z. dat alle BIN-leden opgebeld worden. 

 • Doe zoveel mogelijk lichten aan ! 
 • Blijf binnen en wacht op de politiediensten !

WANNEER WORDT HET BIN OPGESTART

In het computerprogramma is een lijst met mogelijke feiten ingegeven en daaraan is een bepaalde prioriteit gegeven door de lokale politie om het BIN op te starten. Zo heeft bijvoorbeeld een gewapende overval de hoogste prioriteit, een auto-inbraak die pas ’s morgens vastgesteld wordt een gemiddelde prioriteit en een zeer vage melding zonder beschrijving van het voertuig een nog lagere prioriteit. Het BIN zal in principe opgestart worden indien er een onmiddellijke dreiging is voor de bewoners van die BIN-wijk. Dit is bijvoorbeeld wanneer de daders van een inbraak op heterdaad betrapt zijn.

WAT MOET JE DOEN ALS JE OPGEBELD WORDT

 • Steeds een oproep van het nummer +32 477 77 77 55 (u kan dit programmeren als 'vast oproepnummer' voor Bin-Alarm)
 • Luister het bericht volledig uit. 
 • Druk op het einde van het bericht op cijfertoets 2.
 • Steek bij nacht zoveel mogelijk lichten aan. 
 • Blijf rustig. Alle Bin-leden zijn verwittigd en de politie is op komst.
 • Bij twijfels kan u nog steeds terecht op het algemene nummer 03 620 29 29 van Politiezone Grens

BENT U DE MENING TOEGEDAAN

 • dat veiligheid en “zich veilig kunnen voelen” een bijzondere kwaliteit is
 • dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen
 • dat wij daarom , samen en solidair, willen “bezig zijn” met veiligheid
 • dat misdaadpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te worden gepromoot……..

... dan bent U een ideale BIN-medewerker
Neem contact op met de coördinator van uw gemeente of de contactpersoon bij uw politie